OGŁOSZENIE O PRZETARGU !

Syndyk Masy Upadłości

Korporacji Budowlanej BUDMAX Sp. z o.o.  w Polkowicach  

 

ogłasza o przetargu w dniu 13.11.2014 r. godz. 10.00 na sprzedaż z wolnej ręki na podstawie art. 323 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze:

przedsiębiorstwa w całości,

zorganizowanych części przedsiębiorstwa

(w tym oddziałów w Polkowicach i w Grudziądzu /były Zakład Warma Grudziądz/ ),

zespołu nieruchomości,

nieruchomości wyodrębnionych,

oraz ruchomości  (samochody, maszyny, urządzenia)

wchodzących w skład przedsiębiorstwa: Korporacja Budowlana Budmax Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Polkowicach.

Regulamin przetargu wraz z wykazem majątku oraz opisem przedmiotu przetargu znajduje się na stronie internetowej www.budmax.info.

W przypadku sprzedaży nieruchomości przy ul. Działkowej 2 w Polkowicach (odrębnie lub w ramach przedsiębiorstwa), syndyk będzie miał prawo nieodpłatnie korzystać z zajmowanych tam przez siebie pomieszczeń i placu, przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. 

Dalsze informacje na temat przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu (76) 74 65 650 lub osobiście w siedzibie spółki, przy  ul. Działkowej 2 w Polkowicach, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.

                                                           czytaj więcej

 

Firma BUDMAX Sp. z o.o została utworzona w wyniku połączenia dwóch samodzielnych Spółek, ZBM Maxbud i ZBM Budim działających niezależnie na rynku od 1994 r., a utworzonych w wyniku przekształceń KGHM Polska Miedź S.A., z wydziału budowlanego o 40 letnich tradycjach. W listopadzie 2006 r. firma zmieniła nazwę na Korporacja Budowlana BUDMAX Sp. z o.o.

W obecnej chwili jest w upadłości likwidacyjnej - pod nazwą BUDMAX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej.

Doświadczenie zdobywaliśmy przy realizacji Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego oraz znajdujących się w jego obrębie miast i gmin. Jako samodzielny podmiot, mamy na swoim koncie wiele znaczących realizacji wykonywanych pod kierunkiem doświadczonej kadry inżynieryjno-technicznej. Wyróżnienia "Gazele Biznesu", przyznawane rokrocznie dla KB BUDMAX Sp. z o.o. w rankingu najbardziej dynamicznych i wiarygodnych firm opracowywanym przez Puls Biznesu, potwierdzają ukierunkowanie strategii firmy na rozwój i nowoczesność.

 

Pragnąc zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług, rozpoczęliśmy procedurę wdrażania Systemu Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001:2000.

 

Proponujemy nasze usługi w charakterze Generalnego Wykonawcy, Inwestora Zastępczego, Kooperanta, w następujących dziedzinach:

 

         usługi budowlano - montażowe:

         budownictwa użyteczności publicznej ;

         kompleksowe budownictwo osiedli mieszkaniowych ;

         budownictwo szkieletowe drewniane ;

         remonty i adaptacje obiektów zabytkowych ;

         budownictwo obiektów przemysłowych ;

         montaż maszyn i urządzeń ciągów technologicznych ;

         wykonanie i montaż konstrukcji stalowych wraz z obudową ;

         zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych ;

         wznoszenia konstrukcji inżynierskich, w tym montażu górniczych wież szybowych ;

         zabezpieczenie konstrukcji żelbetowych przed działaniem środowisk kwaśnych w technologii SUREGRIP.

         usługi remontowe:

         usuwanie skutków szkód górniczych ;

         montaż i remonty maszyn i urządzeń ciągów technologicznych ;

         napraw i zabezpieczenia konstrukcji żelbetowych i murowych - materiałami firm : SIKA, PCI, DEITERMANN , SCHOMBURG , EPASIT,

        SUREGRIP; zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych ;

         usługi instalacyjne:

         instalacje wodno-kanalizacyjne zarówno sieci wewnętrznych jak i zewnętrznych ;

         rurociągi przemysłowe ;

         instalacje elektryczne, teletechniczne,oraz sieci niskiego i średniego napięcia ;

         instalacje budownictwa inteligentnego.

         usługi stolarskie:

         prefabrykowane konstrukcje dachowe.


Nasi pracownicy, legitymują się stosownymi uprawnieniami i certyfikatami wydanymi przez właścicieli technologii i instytucje do tego uprawnione.


Zachowując tradycje solidnego wykonawstwa oferujemy najlepsze rozwiązania i materiały. Stosujemy w swojej pracy zarówno technologie sprawdzone i stosowane od lat, jak i nowatorskie rozwiązania.


Wysoko wyspecjalizowana kadra techniczna we wszystkich branżach, nowatorska myśl techniczna, wdrażanie nowoczesnych technologii i najnowszej generacji sprzęt umożliwia realizację przedsięwzięć (inwestycje, remonty, modernizacje) we wszystkich rodzajach budownictwa jako kompleksowe pod klucz lub w poszczególnych branżach.


KB BUDMAX Sp. z o.o. posiada zaplecze socjalne i techniczno magazynowe wyposażone w sposób pozwalający na wstępne przygotowanie i scalenie poza placem budowy gotowych elementów i półprefabrykatów, co znacznie przyśpiesza procesy produkcyjne.

 

Mamy nadzieję, że przedstawione informacje zaciekawią Państwa i pozwolą na rozpoczęcie owocnej długoterminowej współpracy, z korzyścią dla obu stron.