OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Syndyk Masy Upadłości

 

Korporacji Budowlanej BUDMAX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Polkowicach

 

ogłasza przetarg w dniu 22.02.2017 r. o godz. 12.00 na sprzedaż z wolnej ręki na podstawie art. 323 i art. 326 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze:

przedsiębiorstwa w całości,

 

zorganizowanych części przedsiębiorstwa

(w tym oddziałów w Polkowicach i w Grudziądzu /były Zakład Warma Grudziądz/ ),

 

zespołu nieruchomości – działki w Komorowicach k/Wrocławia,

 

nieruchomości wyodrębnionych w tym działki pod zabudowę jednorodzinną.

 

wchodzących w skład przedsiębiorstwa: Korporacja Budowlana Budmax Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Polkowicach.

 

Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej, w terminie do dnia 21.02.2017 r.  do godz. 15.00, osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie siedziby upadłego przy ul. Działkowej 2 w Polkowicach, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „OFERTA NA PRZETARG W DNIU 22.02.2017 r.)

 

Wadium należy wpłacić na konto spółki nr 98 1020 5226 0000 6102 0309 9355 w Banku PKO BP SA do dnia  21.02.2017 r. – liczy się data wpływu środków na konto.

Regulamin przetargu wraz z wykazami majątku oraz opisem przedmiotu przetargu znajdują się na stronie internetowej www.budmax.info

 

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 661-940-523 oraz 661-940-410, lub osobiście w siedzibie spółki, przy ul. Działkowej 2 w Polkowicach, w dni robocze w godzinach od 8.30 do 15.30.

Oferty niespełniające warunków przetargu opisanych w regulaminach przetargu nie będą rozpatrywane.

W przypadku sprzedaży nieruchomości przy ul. Działkowej 2 w Polkowicach (odrębnie  lub w ramach przedsiębiorstwa), Syndyk zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego korzystania  z części pomieszczeń i placu na potrzeby postępowania upadłościowego Korporacji Budowlanej Budmax Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej.

 

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. Przetarg na sprzedaż Przedsiębiorstwa, zorganizowanych części i nieruchomości.

- Regulamin Przetargu na przedsiębiorstwo, oddziały i nieruchomości

- Oświadczenie Oferenta

- Załącznik nr 1 – wykaz: przedsiębiorstwo i zorganizowane części (oddziały)

- Załącznik nr 2 – wykaz nieruchomości: Zespół gruntów pod budowę osiedla mieszkaniowego w Komorowicach

- Załącznik nr 3 – wykaz nieruchomości do odrębnej sprzedaży (w tym działki pod zabudowę jednorodzinną)

- Komorowice – opis nieruchomości

- Mapa geodezyjna działek w Komorowicach

- Podział geodezyjny działek w Komorowicach – zab. jednorodzinna


 

 

UWAGA: w zakładce "Oferty sprzedaży bez przetargu" została umieszczona nowa oferta

                                                                                                                               

Firma BUDMAX Sp. z o.o została utworzona w wyniku połączenia dwóch samodzielnych Spółek, ZBM Maxbud i ZBM Budim działających niezależnie na rynku od 1994 r., a utworzonych w wyniku przekształceń KGHM Polska Miedź S.A., z wydziału budowlanego o 40 letnich tradycjach. W listopadzie 2006 r. firma zmieniła nazwę na Korporacja Budowlana BUDMAX Sp. z o.o.

W obecnej chwili jest w upadłości likwidacyjnej - pod nazwą BUDMAX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej.

Doświadczenie zdobywaliśmy przy realizacji Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego oraz znajdujących się w jego obrębie miast i gmin. Jako samodzielny podmiot, mamy na swoim koncie wiele znaczących realizacji wykonywanych pod kierunkiem doświadczonej kadry inżynieryjno-technicznej. Wyróżnienia "Gazele Biznesu", przyznawane rokrocznie dla KB BUDMAX Sp. z o.o. w rankingu najbardziej dynamicznych i wiarygodnych firm opracowywanym przez Puls Biznesu, potwierdzają ukierunkowanie strategii firmy na rozwój i nowoczesność.

 Pragnąc zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług, rozpoczęliśmy procedurę wdrażania Systemu Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001:2000.

 Proponujemy nasze usługi w charakterze Generalnego Wykonawcy, Inwestora Zastępczego, Kooperanta, w następujących dziedzinach:

         usługi budowlano - montażowe:

         budownictwa użyteczności publicznej ;

         kompleksowe budownictwo osiedli mieszkaniowych ;

         budownictwo szkieletowe drewniane ;

         remonty i adaptacje obiektów zabytkowych ;

         budownictwo obiektów przemysłowych ;

         montaż maszyn i urządzeń ciągów technologicznych ;

         wykonanie i montaż konstrukcji stalowych wraz z obudową ;

         zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych ;

         wznoszenia konstrukcji inżynierskich, w tym montażu górniczych wież szybowych ;

         zabezpieczenie konstrukcji żelbetowych przed działaniem środowisk kwaśnych w technologii SUREGRIP.

         usługi remontowe:

         usuwanie skutków szkód górniczych ;

         montaż i remonty maszyn i urządzeń ciągów technologicznych ;

         napraw i zabezpieczenia konstrukcji żelbetowych i murowych - materiałami firm : SIKA, PCI, DEITERMANN , SCHOMBURG , EPASIT,

        SUREGRIP; zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych ;

         usługi instalacyjne:

         instalacje wodno-kanalizacyjne zarówno sieci wewnętrznych jak i zewnętrznych ;

         rurociągi przemysłowe ;

         instalacje elektryczne, teletechniczne,oraz sieci niskiego i średniego napięcia ;

         instalacje budownictwa inteligentnego.

         usługi stolarskie:

         prefabrykowane konstrukcje dachowe.

Nasi pracownicy, legitymują się stosownymi uprawnieniami i certyfikatami wydanymi przez właścicieli technologii i instytucje do tego uprawnione.

Zachowując tradycje solidnego wykonawstwa oferujemy najlepsze rozwiązania i materiały. Stosujemy w swojej pracy zarówno technologie sprawdzone i stosowane od lat, jak i nowatorskie rozwiązania.

Wysoko wyspecjalizowana kadra techniczna we wszystkich branżach, nowatorska myśl techniczna, wdrażanie nowoczesnych technologii i najnowszej generacji sprzęt umożliwia realizację przedsięwzięć (inwestycje, remonty, modernizacje) we wszystkich rodzajach budownictwa jako kompleksowe pod klucz lub w poszczególnych branżach.

KB BUDMAX Sp. z o.o. posiada zaplecze socjalne i techniczno magazynowe wyposażone w sposób pozwalający na wstępne przygotowanie i scalenie poza placem budowy gotowych elementów i półprefabrykatów, co znacznie przyśpiesza procesy produkcyjne.

 Mamy nadzieję, że przedstawione informacje zaciekawią Państwa i pozwolą na rozpoczęcie owocnej długoterminowej współpracy, z korzyścią dla obu stron.